Room P7721, 7/F, Purple Zone
Yeung Kin Man Academic Building
City University of Hong Kong
83 Tat Chee Avenue
Kowloon Tong, Hong Kong
Dr. Xinge Yu
Email: xingeyu@cityu.edu.hk
Phone: (+852) 3442-9525